علاقمندان به مشارکت با شرکت تی شاپ شاهسوند می توانند با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را اعلام دارند.

دعوت به مشارکت

   

  مشخصات حقیقی متقاضی:

   

  مشخصات حقوقی متقاضی:

   

  امکانات و توانمندیها

   

  تأیید